Rowerowe spotkania na szlakach Puszczy Zielonka
24.03.2010.
Rozpoczęliśmy cykl spotkań. Ku mojemu zdziwieniu, zebrało się w sumie 7 osób. Zamiast oznak wiosny, niestety dostrzec można było tylko oznaki zimy. Wyruszyliśmy z lekkim opóźnieniem, trochę inną drogą niż było wcześniej planowane, mając na względzie panujące prawie wszędzie błoto. Miejscami prowadząc rowery dotarliśmy do Maruszki. Stąd udaliśmy się przez Mielno, Kliny, Kicin do domów, już w zimowej aurze. Maciej